• Om melflufen

    Melflufen är den första i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som målstyrs mot aminopeptidaser och snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller.
    Melflufen är ett studieläkemedel och är inte godkänd för kommersiellt bruk.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, den första i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som målstyrs mot aminopeptidaser och snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller.

Vi vill förbättra vår webbplats och skulle uppskatta om du kunde delta i den här korta undersökningen. Dina åsikter är värdefulla!

Full fart framåt

Oncopeptides vd Jakob Lindberg berättar om betydande milstolpar 2019, samt hur bolaget utvecklas för att bli ett fullt integrerat, kommersiellt biopharmabolag.

Webbsändning angående operationell uppdatering Q1 2020

Oncopeptides höll en operationell uppdatering torsdagen den 26 maj 2020. Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Presentationen spelades in.