• Om melflufen

    Melflufen är ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen är ett studieläkemedel och är inte godkänd för kommersiellt bruk.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen i multipelt myelom. Melflufen är ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller.

Extra bolagsstämma
17 december 2019

Aktieägarna i Oncopeptides AB kallas till extra bolagsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 17 december 2019 kl. 15.00. Kaffe kommer att serveras från kl. 14.30, vid vilken tidpunkt registrering av deltagare kommer att inledas.

Webbsändning angående operationell uppdatering Q3

Oncopeptides presenterade en operationell uppdatering tisdagen den 19 november 2019. Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp.
Webbsändningen spelades in.