• Om melflufen

    Melflufen är ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller. Melflufen är ett studieläkemedel och är inte godkänd för kommersiellt bruk.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller.

Extra bolagsstämma
17 december 2019

Aktieägarna i Oncopeptides AB kallas till extra bolagsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, tisdagen den 17 december 2019 kl. 15.00. Kaffe kommer att serveras från kl. 14.30, vid vilken tidpunkt registrering av deltagare kommer att inledas.

Webbsändning angående operationell uppdatering Q4

Oncopeptides höll en operationell uppdatering torsdagen den 20 februari 2020. Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Presentationen spelades in.