• Om melflufen

    Melflufen (INN melfalan flufenamid) är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom sin höga fettlöslighet och hydrolyseras omedelbart av peptidaser för att frisätta vattenlösliga cellgifter som stängs in i myelomcellen.
    Melflufen är ett studieläkemedel och är inte godkänd för kommersiellt bruk.

  • Oncopeptides

    Oncopeptides är ett läkemedelsföretag fokuserat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget är fokuserat på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, som är först i en ny klass av peptidlänkade läkemedel (PDC) som riktas mot aminopeptidaser och snabbt frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller.

Webbsändning angående operationell uppdatering Q2 2020

Oncopeptides höll en operationell uppdatering torsdagen den 26 augusti 2020. Den presenterades av vd Marty J Duvall samt CSO Jakob Lindberg och CFO Anders Martin-Löf. Presentationen spelades in.

Webbsändning angående operationell uppdatering Q1 2020

Oncopeptides höll en operationell uppdatering torsdagen den 26 maj 2020. Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Presentationen spelades in.