Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2019. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 20,43%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 7 420 805 13,39%
GLADIATOR 2 700 000 4,87%
Swedbank Robur Fonder 2 547 502 4,60%
Handelsbanken fonder 2 361 332 4,26%
FJÄRDE AP FONDEN 2 300 115 4,15%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2 195 307 3,96%
Oppenheimer Global Fond 2 000 000 3,61%
AFA Försäkring 1 938 197 3,50%
Andra AP-Fonden 1 804 790 3,26%
SEB-Stiftelsen 1 200 000 2,17%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 074 053 1,94%
AMF – Försäkring och Fonder 1 070 452 1,93%
Nordic and Europe health Invest AS 897 862 1,62%
SEB SA 601 411 1,09%
Övriga 13 979 191 25,23%
Summa 55 413 417 100%