Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 juli 2020. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 16,72%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 7 420 805 10,96%
Swedbank Robur Fonder 3 949 956 5,83%
Handelsbanken fonder 3 266 500 4,82%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 3 201 596 4,73%
FJÄRDE AP FONDEN 3 200 000 4,72%
GLADIATOR 3 187 962 4,71%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 2 420 508 3,57%
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 2 315 165 3,42%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 396 481 2,06%
SEB-Stiftelsen 1 340 000 1,98%
AMF – Försäkring och Fonder 1 270 452 1,88%
Nordic and Europe health Invest AS 1 097 862 1,62%
AFA Försäkring 929 515 1,37%
Andra AP-Fonden 749 225 1,11%
Övriga 20 661 256 30,51%
Summa 67 729 683 100%