Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2020. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 16,67%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 7 420 805 10,92%
Swedbank Robur Fonder 4 334 673 6,38%
Handelsbanken fonder 3 754 929 5,53%
FJÄRDE AP FONDEN 3 271 310 4,82%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 3 201 596 4,71%
STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 2 684 339 3,95%
GLADIATOR 2 400 000 3,53%
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 1 432 842 2,11%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 371 959 2,02%
AFA Försäkring 1 358 815 2,00%
SEB-Stiftelsen 1 340 000 1,97%
AMF – Försäkring och Fonder 1 190 452 1,75%
JPM CHASE NA 1 124 646 1,66%
ANDRA AP FONDEN 930 278 1,37%
Övriga 20 800 671 30,62%
Summa 67 939 715 100%