Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2020. De 15 största aktieägarna.

Aktieägare Antal aktier Procentuell andel
HEALTHCAP VI LP 11 322 400 20,43%
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 7 420 805 13,39%
GLADIATOR 3 200 000 5,77%
Swedbank Robur Fonder 2 746 502 4,96%
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2 551 596 4,60%
Handelsbanken fonder 2 517 978 4,54%
FJÄRDE AP FONDEN 2 402 742 4,34%
Oppenheimer Global Fond 2 000 000 3,61%
AFA Försäkring 1 507 554 2,72%
SEB-Stiftelsen 1 200 000 2,17%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 102 512 1,99%
AMF – Försäkring och Fonder 1 070 452 1,93%
Nordic and Europe health Invest AS 841 095 1,52%
Andra AP-Fonden 820 717 1,48%
SEB SA 580 911 1,05%
Övriga 14 128 153 25,50%
Summa 55 413 417* 100%

* Den 6 maj 2020 beslutade styrelsen att emittera totalt 12 295 000 aktier uppdelat på två tillfällen. 6 065 000 aktier registrerades den 6 maj 2020, resterande 6 230 000 aktier kommer att registreras i början av juli 2020.