ANCHOR

EXPLORATIV

  • Fas 1/2-studie som pågår i upp till 64 patienter
  • Patienterna har genomgått 1-4 tidigare behandlingslinjer inkluderande IMiDer och Pis
  • Visar hur melflufen ges som kombinationsbehandling med daratumumab eller bortezomib
  • Visar även vägen hur melflufen kan användas i tidigare linjers terapi
  • Kan komma att öka melflufen marknadsmöjligheter som kombinationsbehandling
  • Startade Q2 2018, datarapportering 2018/2019 där resultat väntas 2019/2020 från fas 1 respektive fas 2