ANCHOR

EXPLORATIV

  • Fas 1/2-studie som pågår i upp till 64 patienter
  • Patienterna har genomgått 1-4 tidigare behandlingslinjer inkluderande IMiDer och Pis
  • Visar hur melflufen ges som kombinationsbehandling med daratumumab eller bortezomib
  • Utvärderar hur melflufen kan användas i tidigare linjers terapi
  • Kan avsevärt öka melflufen marknadspotential som kombinationsbehandling
  • Startade Q2 2018. Daratumumab-armen är färdigrekryterad medan bortezomib-armen förväntas bli färdigrekryterad under 2021. Rekrytering till bortezomib-armen pausades tillfälligt under mars-maj 2020 på grund av COVID-19-pandemin