BRIDGE

STÖDJANDE

  • Fas 2-studie som pågår i upp till 25 RRMM-patienter
  • Öppen enarmad studie i patienter med nedsatt njurfunktion
  • Positioneringsstudie för att visa melflufens behandlingsprofil i denna patientgrupp
  • Startade Q3 2018, sista patienten in i studien förväntas ske H1 2021