Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Webbsändning MP3
26 oktober, 2018 Delårsrapport Q3 2018
13 juli, 2018 Delårsrapport Q2 2018
17 maj, 2018 Delårsrapport Q1 2018
18 april, 2018 Årsredovisning 2017
22 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017