Finansiella rapporter

  Rapport Presentation Webbsändning MP3
19 november, 2019 Delårsrapport Q3 2019
28 augusti, 2019 Delårsrapport Q2 2019
21 maj, 2019 Delårsrapport Q1 2019
26 april, 2019 Årsredovisning 2018
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018