Företaget i korthet

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, den första i en ny klass av peptidlänkade läkemedel som målstyrs mot aminopeptidaser och snabbt levererar ett alkylerande cellgift till tumörceller.

Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN, fas 1/2-kombinationsstudien ANCHOR samt fas 2-studien BRIDGE.

Bolaget planerar att för att lämna in en registreringsansökan om villkorat marknadsgodkännande av melflufen för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom baserat på data från HORIZON studien. Bolaget har som målsättning att lämna in denna ansökan till FDA i slutet av första halvåret 2020.

Oncopeptides huvudkontor ligger i Stockholm med huvudkontor för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts, samt kontor i Mountain View, Kalifornien. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.