Företaget i korthet

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen i multipelt myelom. Melflufen är ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller.

Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i fyra kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN, fas 1/2-kombinationsstudien ANCHOR samt fas 2-studien BRIDGE.

Bolaget planerar att för att lämna in en registreringsansökan om villkorat marknadsgodkännande av melflufen för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom baserat på data från HORIZON studien. Bolaget har som målsättning att lämna in denna ansökan till FDA i slutet av första halvåret 2020.

Oncopeptides bedriver sin verksamhet från huvudkontoret i Stockholm, Sverige och dess kontor i Mountain View, Kalifornien, USA. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.