HORIZON

REGISTRERINGSGRUNDANDE

  • Pågående fas 2-studie i 157 patienter
  • RRMM-patienter med få eller inga kvarvarande behandlingsalternativ
  • Patienterna har genomgått >2 tidigare behandlingslinjer med IMiDer och PIs och är refraktära mot pomalidomid och / eller daratumumab
  • Process att lämna in ansökan om villkorat marknadsgodkännande i USA
  • Startade Q1 2017, datarapportering 2018/2019 och uppföljningsdata 2019/2020