HORIZON

REGISTRERINGSGRUNDANDE

  • Avslutad fas 2-studie med 157 patienter
  • RRMM-patienter med få eller inga kvarvarande behandlingsalternativ
  • Utvärderar melflufen och dexametason i RRMM
  • Patienterna har genomgått >2 tidigare behandlingslinjer med IMiDer och PIs och är refraktära mot pomalidomid och/eller daratumumab
  • Underlag för ansökan till FDA om villkorat marknadsgodkännande
  • Stödjer OCEAN för marknadsgodkännande
  • Startade Q1 2017, datarapportering 2018/19 och uppföljningsdata 2019/2020