Huvudkontor

Oncopeptides AB, Huvudkontor

Besöks- och postadress:
Luntmakargatan 46, vån 7
111 37 Stockholm, Sverige

Säte (bolagets hemvist):
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm, Sverige

Växelnummer: 08 615 20 40
E-post: info@oncopeptides.com
Organisationsnummer: 556596-6438