Ledning

Bolagsledningen består för närvarande av vd, CFO, forskningschef, Head of Regulatory Affairs, COO, Head of Research and CMC, CMO, CCO, chefsjurist, global kommunikationschef och General Manager, US Business Unit.

MARTY J DUVALL
MARTY J DUVALL
Verkställande direktör

Marty J Duvall utsågs till vd 2020.

Marty har omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och kommersialisering från den globala biotech och läkemedelsindustrin, samt en unik erfarenhet från onkologi- och hematologiområdet.

Innan Marty började på Oncopeptides var han vd för Tocagen Inc. Han har tidigare varit EVP, Chief Commercial Officer för ARIAD, och lett bolagets transformation till ett helt integrerat, globalt biotechbolag. Marty var SVP och General Manager för onkologi på Merck & Co., Inc. Tidigare var han SVP för global marknadsföring och försäljning på Abraxis Bioscience, Inc. och SVP för MGI Pharma´s kommersiella verksamhet. Han har haft flera roller när det gäller kommersialisering, marknadsföring och försäljning på Sanofi.

Marty har en MSc i kemi från Johns Hopkins University, en MBA från University of Kansas och en BSc i kemi från Muhlenberg College.

Född: 1962
Innehav i Oncopeptides: 8 000 aktier och 243 212 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Oncopeptides Inc.

ANDERS MARTIN-LÖF, MSc
ANDERS MARTIN-LÖF, MSc
Chief Financial Officer

Anders Martin-Löf utsågs till CFO 2018 och ansvarar för Finance, HR, IT & Administration.

Anders var tidigare CFO på Wilson Therapeutics AB och RaySearch Laboratories AB, båda noterade på Nasdaq Stockholm. Han har haft olika positioner inom affärsutveckling på bioteknikbolaget Swedish Orphan Biovitrum där han också varit ansvarig för investor relations. Därutöver har Anders Martin-Löf arbetat som managementkonsult på Boston Consulting Group och Cell Network samt som VD och grundare på konsultfirman ScienceCap.

Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Född: 1971
Innehav i Oncopeptides: 5 000 aktier och 248 576 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cantargia AB samt styrelseledamot i Oncopeptides Incentive AB.

JAKOB LINDBERG, Med Lic
JAKOB LINDBERG, Med Lic
Forskningschef, CSO

Jakob Lindberg utsågs till forskningschef 2020.

Utöver att vara forskningschef för Oncopeptides är Jakob även venture partner på Patricia Industries, som är en del av Investor AB.

Jakob var vd för Oncopeptides AB från 2011 till 2020. Hans tidigare roller omfattar; analytiker för Merrill Lynch & Co och konsult på McKinsey & Co. Jakob var medgrundare av Cellectricon, ett företag som tillhandahåller cellbaserade screeningtjänster för att påskynda läkemedelsutveckling, där han även har varit vd.

Jakob studerade medicin på Karolinska Institutet. Han tog en licentiatexamen i molekylär immunologi och en masterexamen i preklinisk medicin. Han har också en kandidatexamen i ekonomi och administration från Stockholms universitet.

Född: 1972
Innehav i Oncopeptides: 560 831 (545 531 direkt ägda, 15 300 indirekt ägda genom Lindberg Life-Science AB), 175 personaloptioner* och 315 423 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Affibody Medical AB och Lindberg Life-Science AB. Styrelseledamot i Oncopeptides Incentive AB och Vd för Lindberg Life-Science AB.

EVA NORDSTRÖM, MSc Pharm
EVA NORDSTRÖM, MSc Pharm
Vice President, Chief Operating Officer

Eva Nordström utsågs till Head of Clinical Development 2012 och Chief Operating Officer 2020. Eva är ansvarig för strategiska och operationella leveranser inom Biostatistics, Clinical Operations, Data Management, Global Drug Supply och Project & Process Management.

Tidigare har Eva haft befattningar som bland annat global produktchef och direktör på Pharmacia och AstraZeneca, med bas i både Sverige och USA. Hon har lett internationella tvärfunktionella team genom alla faser av läkemedelsutveckling, inklusive fas III och lansering. Eva har haft ansvar för individuella projektstrategier inklusive implementering av dessa samt sjukdomsområdesstrategier, portföljförvaltning och inlicensiering.

Eva har en apotekarexamen från Uppsala universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Född: 1970
Innehav i Oncopeptides: 120 200 aktier, 33 personaloptioner* och 132 671 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelsesuppleant i Utilica AB.

FREDRIK LEHMANN, PhD
FREDRIK LEHMANN, PhD
Head of Research och CMC (Chemistry, Manufacturing & Control)

Fredrik Lehmann utsågs till Head of CMC 2010 och Head of Research 2018.

Utöver att vara Head of Research och CMC på Oncopeptides är Fredrik oberoende konsult inom preklinisk forskning och CMC.

Fredrik har tidigare haft befattningar inom flera life science-företag, bland annat Pharmacia, Personal Chemistry, Biovitrum och Recipharm. Han är även medgrundare av sex life science-företag.

Fredrik har en doktorsexamen i läkemedelskemi från Göteborgs universitet.

Född: 1976
Innehav i Oncopeptides: 17 652 aktier (16 652 directly owned, 1 000 indirekt ägda genom OT Lehmann Holding AB), 13 personaloptioner* och 92 389 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och vd för OT Pharmaceuticals AB. Styrelseledamot i OT Lehmann Holding AB och Styrelseordförande i Synartro AB. Styrelseledamot i Sprint Bioscience och ledamot i Akthelia Pharmaceuticals Scientific Advisory Board.

KARIN EKLUND VANDERPOL, MSc Pharm
KARIN EKLUND VANDERPOL, MSc Pharm
Head of Regulatory Affairs

Karin Eklund Vanderpol utsågs till Head of Regulatory Affairs 2020.

Innan Karin började på Oncopeptides arbetade hon på Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) där hon haft olika befattningar, senast Global Regulatory Affairs Director, Haemophilia. I denna roll har hon bidragit till godkännande och lansering av viktiga nya hemofiliprodukter i Europa och på andra marknader.

Tidigare har Karin arbetat på AstraZeneca i olika roller inom Regulatory Affairs.

Karin har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Född: 1973
Innehav i Oncopeptides:

KAROLINA VILVAL, LLM
KAROLINA VILVAL, LLM
Chefsjurist

Karolina utsågs till chefsjurist 2020.

Karolina har de senaste 15 åren varit verksam som jurist inom läkemedelsbranschen.

Innan Karolina började på Oncopeptides arbetade hon på Gilead Sciences, Nordic affiliates som Associate Legal Director.
Tidigare har Karolina arbetat på Biovitrum och Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) i olika befattningar inom Legal Affairs.

Karolina har en juristexamen från Stockholms Universitet.

Född: 1979
Innehav i Oncopeptides: 6 916 optioner**.

KLAAS BAKKER, MD, PhD
KLAAS BAKKER, MD, PhD
EVP och Chief Medical Officer

Klaas Bakker utsågs till EVP och Chief Medical Officer 2019 och är ansvarig för Clinical Development Strategy, Pharmacovigilance/Patient Safety, Medical Affairs och Compliance.

Klaas har arbetat på AstraZeneca i olika roller med ökande ansvar och senioritet, senast som VP Medical för deras Tagrisso-TDR-franchise med globalt ansvar inom onkologi. I denna roll var han ansvarig för den globala lanseringen av Osimertinib, företagets största tillgång sett till samtliga terapiområden.

Klaas är legitimerad läkare och har specialistexamen inom neurokirurgi från universitetet i Groningen, Nederländerna, där han var kliniskt aktiv fram till 2015. Dessutom har han en doktorsexamen i hematologi och har författat över 40 publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Född: 1982
Innehav i Oncopeptides: 7 500 aktier och 87 356 optioner**.

MOHAMED LADHA
MOHAMED LADHA
General Manager, US Business Unit

Mohamed Ladha utsågs till General Manager för US Business Unit i september 2020 och leder den dagliga operativa verksamheten och kommersialiseringen av Oncopeptides onkologiportfölj i USA. Innan Mohamed började på Oncopeptides tillbringade han över 17 år i läkemedels- och biotechbolag, han har gedigna erfarenheter från onkologiområdet och specialiserad vård, där han haft ledande roller inom försäljning, marknadsföring, market access, medical affairs och kommersialisering.

Mohamed var tidigare VP and Head of Commercial & Medical Affairs på Tocagen, ett cancerselektivt genterapibolag. Innan dess ansvarade han för lungcancerportföljen i USA inom Takeda Oncology och ledde den globala och amerikanska lungcancerverksamheten inom ARIAD Pharmaceuticals, idag en del av Takeda Oncology.

Mohammed bidrar med ett omfattande kommersiellt ledarskap och erfarenheter av lanseringar inom onkologi från tidigare roller som General Manager för Biosimilars Business på Pfizer/Hospira, samt Global Brand/Portfolio Lead och Commercial Development på Schering-Plough/Merck.

Född: 1970:
Innehav i Oncopeptides: 8 032 optioner**.

PAULA BOULTBEE
PAULA BOULTBEE
Chief Commercial Officer

Paula Boultbee utsågs till Chief Commercial Officer 2016.

Paula tillför kompetens genom sin erfarenhet från både små och stora läkemedelsföretag. Hon var senast vice verkställande direktör för försäljning och marknadsföring hos Pharmacyclics där hon byggde en kommersiell grupp och lanserade dess första produkt, Imbruvica, som blivit en miljard dollartillgång. Hon har också haft positioner hos Novartis, Amgen och Pharmacia med växande roller inom både försäljning, varumärkeshantering, både med länder- och regionalt ansvar. På Novartis var hon ansvarig för den globala lanseringen för dess flaggskeppsprodukt Glivec / Gleevec (imatinib) med en global försäljning uppgående till 6 miljarder dollar.

Innan hon började hos Oncopeptides arbetade hon som oberoende konsult där hon hjälpt flera företag att bygga sina kommersiella organisationer som har lett till framgångsrika lanseringar, finansieringar och genomförda förvärv och licensavtal.

Paula är utbildad sjuksköterska.

Född: 1958
Innehav i Oncopeptides: 160 415 optioner**.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i The Max Foundation och styrelseledamot i Isofol Medical AB. Rådgivare till Monocl AB och tidiga biotechföretag i Bay Area i Kalifornien. Driver PTB Consulting LLC.

ROLF GULLIKSEN
ROLF GULLIKSEN
Global kommunikationschef

Rolf Gulliksen utsågs till global kommunikationschef 2020. Rolf är ansvarig för att bygga en integrerad kommunikationsfunktion, samt utveckla och implementera en global kommunikationsstrategi.

Rolf har en bred bakgrund när det gäller strategisk kommunikation inom life science industri och konsultverksamhet. Tidigare tjänster inkluderar seniora kommunikationschefsroller i Sverige och internationellt för Hansa Biopharma, Biovitrum, Pfizer, Pharmacia och MSD. Han har också haft det yttersta ansvaret för life science erbjudandet inom Hallvarsson & Halvarsson Group, Springtime, InVivo Communications och Edelman Worldwide.

Rolf har studerat kemi, biologi, fysik geologi, pedagogik och metodik på Uppsala Universitet.

Född: 1959
Innehav i Oncopeptides:
Andra positioner: Vd och senior rådgivare, Gulliksen Strategic Relations AB

* Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.
** Optionerna berättigar till teckning av en aktie per option enligt till ett i förväg fastställt pris och i linje med villkor för optionsprogrammet.
För mer information och villkor läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB per den 15 september 2020.