O-12-M1

STÖDJANDE

  • Avslutad fas 2-studie med 45 patienter
  • Inkluderade RRMM-patienter som genomgått en median av 4 tidigare behandlingslinjer och blivit refraktära mot lenalidomid (immunmodulerande läkemedel – IMiD) och bortezomid (proteasomhämmare – PI)
  • Patientrekryteringen avslutades i slutet av 2016 med finala resultat rapporterade under 2017