OCEAN

OCEAN Studien

KONFIRMERANDE

  • Fas 3-studie som pågår i upp till 495 patienter
  • Inkluderar RRMM-patienter som är refraktära mot lenalidomid
  • Direktjämförelse med pomalidomid i patienter som behandlats med IMiDer och PIs, och utvecklat resistens i senaste linjens behandling
  • Studien är designad för att visa förbättring i jämförelse med pomalidomid
  • För godkännande i Europa behövs endast visas att melflufen är lika bra
  • Startade Q2 2017 och patientrekrytering pågår fortsatt efter att 450 inkluderats i maj 2020