OCEAN

KONFIRMERANDE

  • Fas 3-studie som pågår i upp till 450 patienter
  • Inkluderar RRMM-patienter som är refraktära mot lenalidomid
  • Direktjämförelse med pomalidomid i patienter som behandlats med IMiDer och PIs, och utvecklat resistens i senaste linjens behandling
  • Studien är designad för att visa förbättring i jämförelse med pomalidomid
  • Startade Q2 2017 med sista patient in i studien Q1 2020