Om multipelt myelom

Multipelt myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen och leder till produktion av onormala plasmaceller.

Cirka 3 av 10 000 personer i världen får diagnosen multipelt myelom varje år (1), vilket gör att det är en ovanlig sjukdom. Genomsnittsåldern vid diagnos är 70 år. I nuläget finns det inget botemedel, och de flesta patienter dör inom fem år efter diagnos.

Även om patienter som behandlas för multipelt myelom har symtomfria perioder kommer de oundvikligen att få återfall eftersom sjukdomen utvecklar resistens mot de läkemedel som används. Vid den tidpunkten klassificeras sjukdomen som relapserande och refraktärt multipelt myelom. När sjukdomen återkommer under pågående behandling eller inom två månader efter patientens senaste behandlingsavslut klassificeras den som relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas.

När sjukdomen har nått de sena stadierna drabbas patienten av symtom som innefattar frakturer och infektioner till följd av nedsatt immunsystem samt biverkningar av de läkemedel som är tillgängliga i dag. I det här skedet av sjukdomen är fokus för patientvården att förlänga och förbättra livskvaliteten. Utvecklingsprogrammet för melflufen syftar i ett första steg till att förbättra vården för denna patientgrupp.

Under de senaste åren har bättre läkemedel fått den genomsnittliga femårsöverlevnaden för patienter med multipelt myelom att öka till över 50 procent. Den utvecklingen, i kombination med en åldrande befolkning, förväntas leda till en ökning med 168 procent av antalet patienter som behandlas för långt framskridet relapserande och refraktärt multipelt myelom 2023 jämfört med 2013.

oncopeptides