Organisation

Oncopeptides huvudkontor och globala FoU-verksamhet ligger i Stockholm. Företagets ledning består av 11 personer, varav tre är baserade i USA; vd för Oncopeptides AB, The General Manager US Business Unit och bolagets kommersiella chef, CCO.

Oncopeptides samlar kunskap och erfarenhet i världsklass från sina medarbetare. Företaget har under sin verksamhetstid haft fördelen av stabilitet i såväl ledningsgruppen och styrelsen som i det större nätverket av samarbetspartners. Oncopeptides har även löpande kontakter med de forskare som ursprungligen utvecklade melflufen, och med företagets grundare.

Utöver bolagets medarbetare har Oncopeptides etablerat samarbeten med ledande forskare och institutioner i Europa och USA, bland annat Harvard Medical School – Dana-Farber Cancer Institute.

Den kliniska utvecklingsprocessen innebär att Oncopeptides medarbetare främst arbetar med utformning, planering och projektledning av kliniska studier samt påföljande regulatoriska insatser. Varje nytt projekt kräver medarbetare med specialistkunskaper i området, och studierna genomförs i allmänhet av kontrakterade underleverantörer, sk CRO’s.