Oncopeptides är ett forsknings- och datadrivet bolag. Vi är innovativa, nyfikna och angelägna om att ge patienter med hematologiska sjukdomar tillgång till innovativa behandlingar. Vi känner en stor passion för att göra skillnad för patienter som verkligen behöver bättre behandlingsmöjligheter.

Melflufen

Melflufen (melfalan flufenamide) är en ny peptidlänkad läkemedelskandidat som riktas mot aminopeptidaser och frisätter alkylerande cellgifter inne i tumörceller.

Verkningsmekanism

Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom sin höga fettlöslighet och hydrolyseras omedelbart av peptidaser för att frisätta vattenlösliga cellgifter som stängs in i myelomcellen.