EHA 2020 – postrar

Oncopeptides redovisar fullständiga data från fas 2-studien HORIZON i trippelklassrefraktära patienter med multipelt myelom samt flertal andra postrar under EHA. Se bifogade posters.

Jefferies Healthcare Conference 3 juni 2020

Oncopeptides Vd Jakob Lindberg presenterar på Jefferies Healthcare Conference klockan 19.30 – 19.55 (CET). Presentationen finns bifogad nedan samt se själva presentationen på länken nedan

Presentation webcast HORIZON Topline resultat

Oncopeptides höll en webbsändning kl. 14:00 (CET) den 26 mars 2020, med en uppdatering om de finala resultaten från HORIZON-studien och en övergripande klinisk uppdatering. Sändningen spelades in och ...

Post ASH Webcast 2019

Webcast efter ASH klockan 13.00 CET den 10 december 2019. Oncopeptides CEO Jakob Lindberg kommer att sammanfatta våra data och presentationer. Deltagares telefonnummer: SE: +46856642706 UK: +443333009270 ...

ASH 2019

Postrar presenterade vid ASH 2019. 7 december 2019 Titel: Clinical Activity of Melflufen in Patients with Triple-Class Refractory Multiple Myeloma and Poor-Risk Features in an Updated Analysis of HORIZON...

Healthcare Direkt

Oncopeptides vd Jakob Lindberg intervjuas av Healthcare Direkt om hur melflufen kan nå USA-marknaden om 1 år. https://www.youtube.com/watch?v=E7pvRV8SXpE

ASH Abstrakt 2019

Oncopeptides kommer att hålla sex posterpresentationer på ASH årsmöte fokuserandes på melflufens kliniska program i multipelt myelom och AL-amyloidos.

IMW 2019 muntlig presentation

Oncopeptides presenterade nya interimsdata i RRMM-patienter med metastaserad cancer (EMD) från den pivotala fas 2-studien HORIZON på det 17:e International Myeloma Workshop (IMW) mötet i Boston, Massachusetts, US...

IMW 2019 Postrar

Oncopeptides har presenterat två postrar vid det 17: e Internationella Myeloma Workshop mötet (IMW) Boston, Massachusetts, USA. Se Postrarna nedan.

Society of Hematologic Oncology (SOHO) 2019

På årsmötet för Society of Hematologic Oncology (SOHO) i Houston, USA, har kliniska studiedata från två av våra studier, HORIZON och ANCHOR, presenterats. Data från den pivotala fas 2-studien HORIZON...

EHA 2019 – presentationer och artiklar

Under 2019 European Hematology Association (EHA) kongressen presenterade Oncopeptides uppdaterade interimsdata från den pågående fas 1/2-studien ANCHOR, data från fas 1/2-studien O-12-M1 samt uppdaterade eff...

ASCO 2019 – presentationer och artiklar

Under 2019 ASCO General Meeting (American Society of Clinical Oncology) presenterade Oncopeptides nya data från från fas 1/2-studien kallad O-12-M1 med melflufen i RRMM patienter. Dessa data presenterades a...

EHA – webcast angående uppdaterad data

Oncopeptides höll en webbsändning måndagen den 17 juni klockan 09:00 (CET) för genomgång och uppdatering av presentationer från det europeiska hematologimötet (EHA). Detta presenterades av VD Jakob Lindbe...

REDEYE Growth Day – presentation

Oncopeptides CFO Anders Martin-Löf höll en presentation på REDEYE Growth Day, 10 juni 2019. Denna presentation blev inspelad och kan ses på länken nedan. Nedan är även en länk till en EFN intervju med And...

2019 ASCO – poster

Professor Paul G. Richardson presenterar nya data från fas 1/2-studien kallad O-12-M1 med Melflufen i RRMM patienter vid ASCO:s årsmöte 2019. Se postern

Webbsändning angående operationell uppdatering

Oncopeptides hade en operationell uppdatering tisdagen den 21 maj 2019, kl. 10:00 (CET). Den presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp. Webbsändningen är inspelad. S...

EHA Abstracts 2019

Kommande presentationer vid EHA Data från HORIZON studien kommer att presenteras av Professor Paul Richardson den 16 juni klockan 08.45 (CET) under en session kallad “Novel strategies in multiple myeloma”. Paul...

ASCO Abstract 2019

Oncopeptides kommer att ha en posterpresentation med data från fas 1/2 studien O-12-M1 vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte, som äger rum 31 maj - 4 juni i Chicago, USA. I studien utv...

AACR 2019 – Postrar

På AACR (American Association for Cancer Research) Annual Meeting 2019 presenterade Oncopeptides två Postrar gällande studierna ANCHOR och HORIZON. AACR Annual Meeting 2019, 29 mars - 3 april i Atlanta, Ge...

Webcast Bokslutskommunikén 2018

Bokslutskommunikén för 2018 och en operationell uppdatering presenterades av vd Jakob Lindberg och medlemmar ur Oncopeptides ledningsgrupp den 22 februari 2019, kl. 14:00 (CET). Presentationen webbsändes, se...

ASH 2018 – presentationer och artiklar

Under det amerikanska hematologimötet (ASH) presenterade Oncopeptides data från två pågående studier, ANCHOR och HORIZON. Dessa presentationer samt publikationer i media presenteras nedan. Posterpresentation ANCH...

ASH Abstracs 2018

Oncopeptides kommer att presentera uppdaterade data från två pågående studier, ANCHOR och HORIZON, i RRMM patienter vid ASH-mötet i december 2018. I abstracten presenteras data som avlästes den 18 juli ...

ASH summary Webcast

Oncopeptides hade en presskonferens den 13 december. Presskonferensen är inspelad och går att se igen, klicka här.