Vi strävar efter att tillhandahålla en korrekt, relevant, balanserad och tydlig information till aktieägare kapitalmarknad, media och samhälle för att underlätta förståelsen för vår forskning, utveckling och affärsverksamhet. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor relaterade till vår information eller verksamhet.

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

Bildbank