Delårsrapport Q4 2019

Sammanfattning Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Periodens resultat uppgick till -244,9 (-112,0) MSEK Resultatet per aktie före och efter utsp...