Kommuniké från extra bolagstämma i Oncopeptides AB (publ)

Stockholm — 4 december 2020 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO), meddelar att extra bolagsstämma avhölls idag. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomför...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 30 november 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm; ONCO), ett läkemedelsbolag inriktat på utvecklingen av riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar, meddela...

DELÅRSRAPPORT Q3 2020

Sammanfattning Finansiell översikt 1 juli – 30 september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Periodens resultat uppgick till -383,4 (-189,8) MSEK Resultatet per aktie före och efter utsp...

Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2020....

Oncopeptides valberedning utsedd

STOCKHOLM — 21 oktober 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att valberedningens sammansättning för årsstämman 2021 nu fastställts. Valberedningen består av följande p...

Oncopeptides ingår låneavtal om 40 miljoner euro med EIB

STOCKHOLM — 14 oktober 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att bolaget ingått ett låneavtal med den europeiska investeringsbanken (EIB). Detta ger Oncopeptides tillgå...

DELÅRSRAPPORT Q2 2020

Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Periodens resultat uppgick till -401,0 (-171,9) MSEK Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,79 (-3,52) SEK Likvida me...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 31 juli 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av att aktier registrerats efter den rikta...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 30 juni 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen ...

Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 29 maj 2020 — Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides har ändrats med anledning av att aktier registrerats efter den rikta...

Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattning Finansiell översikt 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Periodens resultat uppgick till -297,3 (-134,1) MSEK Resultatet per aktie före och efter utsp...

Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER N...

Oncopeptides årsredovisning för 2019

Stockholm – 28 april 2020 – Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) tillkännager idag att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. Redovisningen sammanfattar bolagets ...

Årsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i Stockholms kommun, (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm, t...

Delårsrapport Q4 2019

Sammanfattning Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Periodens resultat uppgick till -244,9 (-112,0) MSEK Resultatet per aktie före och efter utsp...