Styrelse

PER WOLD-OLSEN, MBA
PER WOLD-OLSEN, MBA
Styrelseordförande

Per Wold-Olsen utsågs till styrelseordförande 2018.

Per har omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och har innehaft många olika befattningar inom Merck & CO Inc. Han ingick i Mercks ledningsgrupp mellan 1994-2006. Sedan 2006 har Per arbetat i flera styrelser, bland annat Lundbeck, Pharmaset och Royal Dutch Numico.

Per har en MBA inom ekonomi och administration från Handelshøyskolen BI och en MBA inom Management and Marketing från University of Wisconsin.

Född: 1947
Styrelseutskott: Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet och i valberedningen
Innehav i Oncopeptides: 67 317 aktier och 32 445 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i MMV (Medicines for Malaria Venture) och GN Store Nord A/S. Han är även styrelseledamot i Gilead Sciences, Inc.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

BRIAN STUGLIK, B.Pharm
BRIAN STUGLIK, B.Pharm
Styrelseledamot

Brian Stuglik valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2018.

Brian har en lång och mångsidig erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han arbetade under 30 år i flertal befattningar inom läkemedelsbolaget Eli Lilly både med amerikanskt såväl som globalt fokus och ansvar. Under de senaste 25 åren har hans arbete varit fokuserat på produktstrategi och kommersialisering för onkologiska produkter.

Brian har Bachelor of Pharmacy från Purdue University, USA.

Född: 1959
Innehav i Oncopeptides: 12 977 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: VD för Verastem Inc. Grundare till och driver sedan 2016 ProventusHealth Care Solotions LLC. Medlem av American Society of Clinical Oncology, the American Association for Cancer Research och International Association for the Study of Lung Cancer.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

CECILIA DAUN WENNBORG, MSc
CECILIA DAUN WENNBORG, MSc
Styrelseledamot

Cecilia Daun Wennborg valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2017.

Cecilia har 14 års erfarenhet från styrelsearbete i börsbolag. 20 års erfarenhet från operationella positioner inom försäkring och bank samt vård- och omsorgssektorn, däribland som CFO och VD för Skandia Link, Chef för Skandia Sverige, CFO för Carema Vård & Omsorg AB och Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB samt vice VD för Ambea AB.

Hon har vidare varit Styrelseledamot samt styrelseordförande i Randstad AB (tidigare Proffice Aktiebolag), styrelseledamot i Carnegie Fonder AB, Eniro AB, Ikano Bank AB (publ), Aktiebolaget Svensk Bilprovning och Kvinvest AB.

Cecilia har en Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Född: 1963
Styrelseutskott: Ordförande i revisionsutskottet
Innehav i Oncopeptides: 11 800 stamaktier och 12 977 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Getinge AB, Bravida Holding AB, ICA Gruppen AB, Loomis AB, Atvexa AB, Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige, Sophiahemmet AB samt Sophiahemmet ideell förening, Hotel Diplomat AB samt CDW Konsult AB. Ledamot i aktiemarknadsnämnden.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

JARL ULF JUNGNELIUS,MD, PhD
JARL ULF JUNGNELIUS,MD, PhD
Styrelseledamot

Jarl Ulf Jungnelius valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2011.

Ulf är legitimerad läkare med specialistkompetens inom bland annat onkologi. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar från såväl stora läkemedelsföretag som akademiska organisationer.

Han har varit instrumentell i utvecklingen och registreringen av gemcitabine (Gemzar), premetrexed (Alimta), Sunitinib (Sutent), lenalidomide (Revlimid),samt albumin bound nano-partical paclitaxel (Abraxane).

Född: 1951
Innehav i Oncopeptides: 57 750 stamaktier och 12 977 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Vd och Styrelseledamot i Isofol Medical AB. CMO och Styrelseledamot i Noxxon AG. Styrelseledamot i  Biovica International AB, Monocl AB, Ryvu Therapeutics and HealthCom GmbH.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

JENNIFER JACKSON, PhD
JENNIFER JACKSON, PhD
Styrelseledamot

Jennifer Jackson valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2018.

Jennifer är Senior Vice President för Regulatory Affairs och Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på TESARO. Hon har över 25 års omfattande erfarenhet av globala regulatoriska läkemedelsfrågor med framgångsrika utvecklingar och godkännande av läkemedel och bioläkemedel i flera terapeutiska områden, inklusive onkologi. På TESARO Inc har Jennifer byggt upp Regulatory Affairs och Quality-funktionen.

Jennifer har även varit Senior Vice President av Regulatory Affairs på Cubist Pharmaceuticals. Hon har tidigare arbetat i seniora regulatoriska roller på Biogen, Vertex och Bristol-Myers Squibb. Hon har en bred erfarenhet av förhandlingar och samarbeten med FDA, EMA och andra internationella tillståndsmyndigheter.

Jennifer har en Ph.D. i genetik från universitetet i Cornell och hon gjorde sitt postdoktorala arbete på Massachusetts Institute of Technology. Hon är medlem av American Society of Clinical Oncology.

Född: 1953
Innehav i Oncopeptides: 9 927 aktierätter**
Andra nuvarande uppdrag: Senior Vice President för Regulatory Affairs och Quality Assurance och medlem av den verkställande ledningsgruppen på TESARO.

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

JONAS BRAMBECK, PhD
JONAS BRAMBECK, PhD
Styrelseledamot

Jonas Brambeck valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2008.

Utöver att vara styrelseledamot i Oncopeptides är Jonas investeringsansvarig på Industrifonden, en ledande nordisk riskkapitalfond, och ledamot i styrelsen för life science-företagen Oxthera AB och Avidicare AB (suppleant).

Han har tidigare haft befattningar inom flera life science-bolag, bland annat AstraZeneca, Bruker Instruments och Nobel.

Jonas har en doktorsexamen i organisk kemi från KTH i Stockholm.

Född: 1958
Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet
Innehav i Oncopeptides: Inget
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Avidicare AB (suppleant), Airsonett AB (suppleant), OxThera AB and OxThera Intellectual Property AB.

Oberoende i förhållande till Oncopeptides och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Anställd vid Stiftelsen Industrifonden.

PER SAMUELSSON, MSc
PER SAMUELSSON, MSc
Styrelseledamot

Per Samuelsson valdes in i styrelsen för Oncopeptides 2012.

Utöver att vara styrelseledamot i Oncopeptides är Per partner i HealthCap, ett venturekapitalbolag inom life science.

Per har över 15 års erfarenhet av investment banking, främst från Aros Securities. På Aros Securities har han haft flera befattningar, bland annat som direktör inom corporate finance-avdelningen, där han specialiserade sig på fusioner, börsintroduktioner och equity incentive-program. Per hade även rollen som analyschef på Aros Securities.

Per har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Född: 1961
Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet
Innehav i Oncopeptides: –
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ancilla AB, Cantando AB, Cantando Holding AB, HealthCap AB, HealthCap Annex Fund I-II GP AB, HealthCap Orx Holdings GP AB, HealthCap 1999 GP AB, HealthCap III Sidefund GP AB, HealthCap IV GP AB, RSPR Pharma AB, Skipjack AB, SwedenBIO Service AB, Nordic Nanovector ASA och Targovax ASA.

Oberoende i förhållande till Oncopeptides och dess ledande befattningshavare, men ej i förhållande till större aktieägare. Partner i HealthCap och styrelseledamot i flera av företagen inom HealthCap Group.

* Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva 900 aktier per option i bolaget.
** Varje aktierätt berättigar till en aktie enligt fastställda villkor.
För mera information och villkor läs under Bolagsstyrning och Ersättningar.

Innehav i Oncopeptides AB per den 15 juli 2020.